Άνθρωποι

Άνθρωποι

Κλαούντια Παπαγιάννη

Τουλάκη Άρτεμις

Οινολόγος

Καραδημήτρα Μαρίνα

Γραμματεία Λογιστήριο

Λυκίδης Χρήστος

Πωλήσεις Υπεύθυνος Επισκέψιμου

Κίκας Αντώνης

Γεωπόνος